Contactează-ne

Proiectul ”e-UORADEA -ACCES FOR ALL”

Proiectul ”e-UORADEA -ACCES FOR ALL” este o intervenție relevantă în domeniul educational, obiectivele proiectului fiind îmbunătățirea infrastructurii TIC a Universității din Oradea, creșterea atractivității ofertei universitare, dar și creșterea economiei digitale în cadrul regiunii nord-vest.

Având o experiență de peste 10 ani în implementarea de soluții digitale în învățământ, CG&GC HiTech Solutions a câștigat licitația de furnizare a echipamentelor și sistemelor IT din cadrul proiectului de digitalizare ”e-UORADEA -ACCES FOR ALL”.

În cadrul contractului CG&GC a furnizat următoarele echipamente:

 • 880 tablete pentru studenți defavorizați;
 • 60 laptopuri pentru cadre didactice ale universității;
 • 30 de PC-uri All-în-One;
 • 30 table interactive Samsung Flip;
 • 150 Routere Wireless;

Serviciile de implementare au constat în:

 • Implementare platformă Mobile Device Management Samsung Knox Manage;
 • Instalarea și configurarea echipamentelor;
 • Trainingul cadrelor didactice în vederea utilizării echipamentelor și sistemelor implementate.

Obiectivul principal al proiectului constă în asigurarea condițiilor optime pentru realizarea procesului de predare on-line, pentru toți studenții înscriși la Universitatea din Oradea. Prin acest proiect au fost furnizate tablete pentru toți studenții cu bursă socială sau bursă socială ocazională ai Universității din Oradea.

De asemenea, în cadrul ”e-UORADEA -ACCES FOR ALL”  s-a inclus dotarea cu 60 de laptopuri pentru cadrele didactice, dotarea sălilor cu dispozitive necesare activității didactice în mediul online și susținerea trainingurilor aferente utilizării lor.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt:

 • 880 de studenți beneficiari de burse sociale;
 • 60 de cadre didactice ale Universității din Oradea;
 • 30 de laboratoare din cele 15 facultăți ale Universității din Oradea;
 • Universitatea din Oradea.

CG&GC HiTech Solutions a implementat cu succes acest proiect, respectând toate condițiile și termenul de implementare solicitat de către Universitatea din Oradea. Prin implementarea acestui proiect, am contribuit la creșterea calității predării online în cadrul Universității din Oradea, precum și la digitalizarea proceselor de predare fizică din universitate.

© 2022 CG Hitech Solutions. Toate drepturile rezervate. CREATED BY Creative Marketing.
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram